Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa

Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Kivijärvi, Antti
Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 162
Helsinki 2015, 270 s.

Yksityiskohdat

Yhteiskuntatieteissä etnisyyttä pidetään sukupuolen, luokan ja iän ohella keskeisenä ihmisten välistä sosiaalisuutta ohjaavana kategoriana. Antti Kivijärvi tutkii väitöskirjassaan erityisesti etnisyyden saamia merkityksiä nuorten vertaissuhteissa eri puolilla Suomea nuorisotyön konteksteissa. Tutkimuksessa perehdytään yhtäältä etnisyyden merkityksiin nuorten vuorovaikutusta kehystävinä erontekoina ja toisekseen näiden erontekojen seurauksiin maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmasta. Suomea voidaan pitää uutena eurooppalaisena maahanmuuttomaana, jossa etnisyyteen perustuvien ryhmäsuhteiden rakenteita koetellaan ja luodaan parhaillaan nuoren sukupolven arkisissa kohtaamisissa. Kivijärven väitöstyö avaa ikkunan näihin prosesseihin nuorten arkisen ryhmätoiminnan kautta 2000-luvulla.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5994-79-7
ISSN 1799-9219