Esivalta olemme me

Esivalta olemme me

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

35,00 €

Kuvaus


Juntunen, Hannu
Esivalta olemme me. Valtiosääntöoikeuden perusteiden oikeusteologinen tulkinta
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 20
Vaajakoski 2008, 207 s.

Yksityiskohdat

Oikeusteologialla on perinteisesti tarkoitettu kirkko-oikeuden teologisten perusteiden tutkimusta. Oikeuden mielekkyys edellyttää sen sisällöllistä legitiimisyyttä, joka on perusteltavissa kristillisen uskon tai muun maailmankatsomuksen vakaumuksilla. Teoksessa sovelletaan tätä ajattelua eräisiin valtiosääntöoikeuden periaatekysymyksiin. Valtion tehtävänä on luterilaisen regimenttiopin mukaisesti yhteisen hyvän edistäminen ja inhimillisen pahuuden rajoittaminen. Valtion legitiimi valta voi nojautua vain kansalaisten antamaan valtuutukseen. Kaikkea vallankäyttöä rajoittavat oikeuden legitiimisyyden kriteerit: ihmisarvo, lähimmäisyys sekä elämän ja luomakunnan suojeleminen.

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-277-5
ISSN 1458-0446