Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen

Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

30,00 €

Kuvaus


Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Toim. Markku Jahnukainen, Elina Kontu, Helena Thuneberg & Mari-Pauliina Vainikainen
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 67
Jyväskylä 2015, 211 s.

Yksityiskohdat

Erityisopetus on ollut muutosten kohteena 1990-luvun lopulta aina näihin päiviin asti. Vuoden 1998 perusopetuslain myötä alkanut uudistusten sarja kulminoitui vuonna 2011 voimaan tulleisiin perusopetuslain muutoksiin sekä vuotta aiemmin toteutettuun valtionosuuslain muutokseen, joka vaikutti olennaisesti erityisopetuksen rahoitukseen ja resursseihin. Tämä teos kokoaa yhteen kolmen toisiaan sivuavan tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeissa erityisopetuksen reformia on tarkasteltu sekä teoreettisesti että käytännössä havaittujen vaikutusten näkökulmasta. Kaikissa kolmessa tutkimuksessa opetuksen muutosten nähdään toteutuneen hyvin ja tuottaneen erityisopetukselle lisäarvoa.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5401-69-1
ISSN 1458-1094