Empiirisen kielitieteen metodologia

Empiirisen kielitieteen metodologia

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €
TAI

Kuvaus


Itkonen, Esa Pajunen, Anneli
Empiirisen kielitieteen metodologia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomi 199
Vantaa 2010, 193 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa tuodaan esiin se, kuinka kielitieteen käyttämät metodit muodostavat niiden keskinäisille edellytyssuhteille perustuvan jatkumon: korpustutkimus edellyttää kieli-intuition käyttöä, väljää eksperimentaatiota edustava kyselytutkimus edellyttää korpustutkimusta ja tiukkaa eksperimentaatiota edustava silmänliiketutkimus edellyttää sekä korpustutkimusta että kyselytutkimusta. Teos selvittää, miten yhden metodin tunnistaa toisesta ja mikä on metodien keskinäinen suhde.

Lisätiedot

ISBN 978-952-222-231-2
ISSN 0355-0257