Eesti rahvusest luterliku pastorkonna väljakujunemine ja vaba rahvakiriku projekti loomine, 1870–1917

Eesti rahvusest luterliku pastorkonna väljakujunemine ja vaba rahvakiriku projekti loomine, 1870–1917

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

15,00 €

Kuvaus


Saard, Riho
Eesti rahvusest luterliku pastorkonna väljakujunemine ja vaba rahvakiriku projekti loomine, 1870–1917
Suomen kirkkohistoriallinen seura
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 184
Saarijärvi 2000, 379 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa selvitellään virolaista syntyperää olevan luterilaisen papiston muotoutumista Venäjällä vuosina 1870–1917. Lisäksi käsitellään niitä virolaisten pyrkimyksiä kirkollisten uudistusten aikaansaamiseksi, jotka johtivat vapaan kansankirkon syntyyn ja tätä koskevan ohjelman hahmottumiseen. Teos vahvistaa perinteistä kuvaa jyrkästä kansallisesta ja sosiaalisesta vastakkainasettelusta virolaisten ja saksalaisten välillä. Luterilainen kirkko ei kyennyt muodostumaan sellaiseksi kahden kansan integraation tyyssijaksi, jollainen se olemuksensa johdosta olisi voinut olla.

Lisätiedot

ISBN 952-5031-18-7
ISSN 0356-0759