Digitala och tryckta utgåvor

Digitala och tryckta utgåvor

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 11–13 september 2009. Red. av Pia Forssell & Carola Herberts
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 755. Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 9
s.l. 2011, 248 s.

Yksityiskohdat

Digitala arbetsmetoder och elektronisk publicering har på bara halvtannat decennium förändrat villkoren för vetenskaplig utgivning på ett genomgripande sätt. I konferensvolymen Digitala och tryckta utgåvor anlägger nordiska textkritiker såväl vetenskapliga som tekniska aspekter på digital utgivning, med exempel från pågående utgåvor av bl.a. August Strindbergs, Henrik Ibsens, Selma Lagerlöfs och Zacharias Topelius författarskap. Samma konferens som diskuterade digitala och tryckta utgåvor uppmärksammade också textkritisk utgivning av brev och dagböcker. Tre artiklar i denna volym är baserade på föredrag om hur brevutgåvor planeras och disponeras, utgående från omfattande erfarenheter av att utge brev och dagböcker.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-228-3
ISSN 0039-6842 (SLS skrift.), ISSN 1601-1562 (NNE)