Digitaalinen humanismi ja historiatieteet

Digitaalinen humanismi ja historiatieteet

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

24,00 €

Kuvaus


Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Toim. Kimmo Elo
Turun Historiallinen Yhdistys
Historia mirabilis 12
Turku 2016, 258 s.

Yksityiskohdat

Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa väistämättä myös historiantutkimusta. Monet tutkijat uskovat, että digitaaliset menetelmät mullistavat käsitystämme tiedosta ja muokkaavat maailmankuvaamme. Siinä missä digitaalisuus ilmiönä tuottaa pohdittavaa tulevillekin tutkijasukupolville, digitoidut ja syntyjään digitaaliset aineistot avaavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää tietokoneavusteisia menetelmiä. Tutkijat käyttävät ihmistieteitä kiinnostavien kysymysten ja ilmiöiden tutkimuksessa yhä laajemmin tekstinlouhintaa, geospatiaalista mallinnusta, kuvantunnistusta ja verkostoanalyysiä. Digitaalinen humanismi ja historiatieteet on tarkoitettu kaikille digitalisaatiosta ja uusista tutkimusmenetelmistä kiinnostuneille ihmistieteilijöille. Teoksen artikkeleissa pohditaan laajasti digitaalisen humanismin mahdollisuuksia ja rajoja sekä aineistojen jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Teoksessa esitellyt tapaustutkimukset havainnollistavat, miten aineistoa louhitaan historiallisen kuvatutkimuksen tueksi, millaisia mahdollisuuksia paikkatietojen käyttö tarjoaa historiantutkimukselle ja miten yhdistetyn todellisuuden tekniikoilla luodaan aivan uusia tapoja elävöittää historiaa.

Lisätiedot

ISBN 978-952-7045-05-3
ISSN 1795-0759