Demokratiaoppitunti

Demokratiaoppitunti

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

30,00 €
TAI

Kuvaus


Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Toim. Anu Gretschel Tomi Kiilakoski
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 118
Helsinki 2012, 303 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa lasten ja nuorten osallisuutta tarkastellaan sekä yhteisöllisyyttä rakentavana ja putoamista ehkäisevänä sosiaalisena toimintana että poliittisena toimintana, jossa jaetaan valtaa ja päätetään yhteisistä asioista. Demokratiassa toimimisen mahdollisuuksia tulisi olla lapsille ja nuorille tarjolla monipuolisesti: demokratiaan kuuluu edustuksellisen, osallistuvan, keskustelevan ja suoran päätöksenteon lisäksi myös ajoittaista vastarintaa. Teoksessa osoitetaan kuntien osallisuustyön nojanneen tähän asti yksipuoliseen keinovalikoimaan. Osallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua arvioitaessa keskeisessä roolissa ovat lasten ja nuorten omat kokemukset osallisuudesta ja mielipiteet heidän oman kuntansa vastaanottavaisuudesta.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5994-05-6
ISSN 1799-9219