Brev

Brev

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Parland, Henry
Brev. Utg. Elisa Veit
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 825:4
Riga 2020, 371 s.

Yksityiskohdat

Breven från författaren Henry Parland (1908–1930) till familj och vänner belyser de litterära verkens tillkomst och den kritik och de diskussioner som de gav upphov till. De ger också en inblick i Parlands relationer och hans förhållande till sin samtid. Breven ställer läsaren inför en paradox: Då Parland gick bort endast tjugotvå år gammal befann han sig fortfarande mitt i den turbulenta processen att frigöra sig från sina föräldrar och att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen ekonomi. Samtidigt var han en seriös författare, vars texter tidigt togs på allvar av omgivningen. Brev är ett utdrag ur den fjärde och sista delen i den textkritiska utgåvan av Henry Parlands Skrifter.

Korrespondens, som även innehåller brev som Henry Parland tagit emot, publiceras digitalt på parland.sls.fi.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-475-1
ISSN 0039-6842