Boken i Finland

Boken i Finland

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

12,00 €

Kuvaus


Grönroos, Henrik & Nyman, Ann-Charlotte
Boken i Finland. Bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 596
Helsingfors 1996, 638 s.

Yksityiskohdat

Boken är en guldgruva för alla bokhistoriskt intresserade, för bokvänner och boksamlare, för litteraturhistoriker och släktforskare. Den är en kartläggning av bokägandet i Finland under en tid när läskunnigheten blev allmän i landet. Materialet kan utnyttjas för utredningar t.ex. om hur livliga kulturförbindelserna var mellan Finland och den europeiska kontinenten och i vilken utsträckning den europeiska litteraturen var känd i Finland på 1700-talet. Här framgår t.ex. vilka kokböcker, medicinska och geografiska handböcker som var i bruk under denna tidsepok. Med socialhistorisk utgångspunkt beskrivs bokägandet inom olika befolkningsgrupper i städerna.

Lisätiedot

ISBN 951-583-020-6
ISSN 0039-6842