Avgrund och paradis

Avgrund och paradis

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

12,00 €

Kuvaus


Lillqvist, Holger
Avgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 627
Ekenäs 2001, 512 s.

Yksityiskohdat

Edith Södergrans betydelse som en av pionjärerna i den nordiska modernismen har ofta framhävts. Mindre ofta har man diskuterat hennes traditionstillhörighet och egenart i ett längre tidsperspektiv. Den estetiska idealismens litterära yttringar diskuteras i denna bok med fokus på Edith Södergrans lyrik. I fyra fallstudier granskas även hur några mellankrigstida författare – Gunnar Björling, R. R. Eklund, Gunnar Ekelöf och Harry Martinson – förhöll sig till den estetiska idealismen och särskilt till arvet från Södergran. En referenspunkt utgör därvid Hans Ruins symbolistiska estetik, som ägnas ett särskilt kapitel.

Lisätiedot

ISBN 951-583-061-3
ISSN 0039-6842