Att förstå inom humaniora

Att förstå inom humaniora

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

30,00 €
TAI

Kuvaus


Att förstå inom humaniora. Red. René Gothóni
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Jyväskylä 2002, 335 s.

Yksityiskohdat

Att veta är inte alltid det samma som att förstå. Essäsamlingen Att förstå inom humaniora har vuxit fram ur behovet att klargöra humanioras egenart som kunskapsgren om människan och hennes kultur. I humaniora möts två förståelsehorisonter, tolkarens och det tolkade föremålets; diktverket, den främmande människan och hennes kultur, mentaliteten, religionen osv. Tolkningen uppstår i en sammansmältning av dessa horisonter. Hur detta sker belyses i essäsamlingen av Societetens ledamöter, vilka representerar olika områden och infallsvinklar inom humaniora.

Lisätiedot

ISBN 951-653-313-2
ISSN Ei