Akademiska dikter och visor

Akademiska dikter och visor

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

5,00 €
TAI

Kuvaus


Huldén, Lars
Akademiska dikter och visor
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 713
Helsingfors 2008, 437 s.

Yksityiskohdat

Lars Huldéns akademiska dikter och visor uppvisar en stor stilistisk spännvidd: det finns fri vers, hexameterdikter och distika, aforistiska betraktelser, sonetter, ghaseler och villaneller, valser, tangor och polskor. I samlingen ingår också flera kantattexter. Ändå bildar den en väl sammanhållen helhet, med ett ledmotiv som går igenom mångfalden av genrer och infallsvinklar: att forskningen, sökandet efter sanning och sammanhang, kräver uppoffringar men också leder till tillfredsställelse och glädje för utövaren.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-169-9
ISSN 0039-6842