Ajatus 68

Ajatus 68

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

18,00 €

Kuvaus


Ajatus 68. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Juha Räikkä
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2011, 321 s.

Yksityiskohdat

Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: iMaija Aalto-Heinilä/i, Voiko lapsilla olla oikeuksia? iKreeta Ranki/i, Miksi eläinten hyvinvoinnista tulisi välittää? Kantilainen näkökulma hyvinvointitutkimukseen; iTuomas Tiainen/i, Humen käsitys minästä passioiden näkökulmasta teoksessa iA Treatise of Human Nature/i; iMatias Slavov/i, Metafysiikkakritikki ja Humen haarukka: Humen empiristisen tietoteorian avainkysymykset; iAntti Hiltunen/i, G. E. Moore ja skeptisismi; iAntti Keskinen/i, Quine, observaatiolauseet ja empatia; iMarkus Pantsar/i, Mitä Gödelin epätäydellisyysteoreemoista voidaan päätellä filosofiassa? iJussi Backman/i, Olemisen kontekstuaalisuus Heideggerin jälkimetafysiikassa; iJoona Taipale/i, Symbioosi ja erillisyys. Psykoanalyysi, fenomenologia ja itseyden juuret. Lectiot. iMika Perälä/i, Aristoteles havaitsemisen havaitsemisesta; iEero Salmenkivi/i, Keskustellen tietoon Platonin iMenon/i-dialogissa; iNiko Noponen/i, Hyveiden tutkimuksen poliittiset juuret; iRaul Hakli/i, Ryhmäuskomusten luonteesta ja logiikasta; iJukka Mikkonen/i, Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollinen arvo.

Lisätiedot

ISBN 978-951-9264-75-2
ISSN 0355-1725