Bookstore Tiedekirja

 

Listana  Taulukkona 

/ sivu
Nouseva
 1. Språk i skola och samhälle

  Språk i skola och samhälle

  32,00 €


  Språk i skola och samhälle. Svenskan i Finland - i dag och i går II:2. Red. Marika Tandefelt
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 810
  Borgå 2017, 207 s. Lue lisää...
 2. Öppet fall

  Öppet fall

  28,00 €


  Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813
  2017, 296 s. Lue lisää...
 3. Språk i prosa och press

  Språk i prosa och press

  32,00 €


  Språk i prosa och press. Svenskan i Finland - i dag och i går II:1. Red. Marika Tandefelt
  Svenska litteratursällskapet i Finland
  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 809
  Borgå 2017, 242 s. Lue lisää...
 4. Recycling Ships

  Recycling Ships

  35,00 €


  Koivikko, Minna
  Recycling Ships. Maritime Archaeology of the UNESCO World Heritage Site, Suomenlinna
  Suomen meriarkeologinen seura
  Suomen meriarkeologisen seuran julkaisuja 1
  Helsinki 2017, 261 pp. Lue lisää...
 5. Lastuja

  Lastuja

  20,00 €


  Lastuja. Toim. Heikki Roiko-Jokela ja Esa Sironen
  Suomen urheiluhistoriallinen seura
  Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja/Finlands idrottshistoriska förenings årsbok 2016
  Jyväskylä 2016, 271 s. Lue lisää...
 6. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia

  Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia

  37,00 €


  Tomperi, Tuukka
  Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
  Eurooppalaisen filosofian seura
  Niin & näin: kirjat 90
  Tallinna 2017, 313 s. Lue lisää...
 7. Eheys ja ennakkoluulo

  Eheys ja ennakkoluulo

  28,00 €


  Ilmolahti , Oona
  Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakouluopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle
  Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
  THPTS erillisjulkaisut
  Turenki 2017, 527 s. Lue lisää...
 8. Suomalainen šamanismi

  Suomalainen šamanismi

  30,00 €


  Siikala, Anna-Leena
  Suomalainen šamanismi. Mielikuvien historiaa
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 565
  Tallinna 2017, 4.p., 359 s. Lue lisää...
 9. Entre ulémas et bandits

  Entre ulémas et bandits

  38,00 €


  Ramírez del Rio, José
  Entre ulémas et bandits. La steppe d'Écija en al-Andalus
  Suomalainen Tiedeakatemia
  Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora 377
  Helsinki 2017, 286 pp. Lue lisää...
 10. Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla

  Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla

  20,00 €


  Mattila, Markku & Anglé, Jaana
  Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla
  Siirtolaisuusinstituutti
  Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 9
  Turku 2017, 175 s. Lue lisää...